30 juli 2007

Kjell Atle Bruflot, kandidat SV


Her er svarene fra Kjell Bruflot SV

Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?

Det er mange faktorer som til sammen danner et velfungerende idrettslag. Her er noen av de viktigste for meg:  1. Felles målsetninger som gjennomsyrer hele organisasjonen. Det er når alle arbeider mot felles mål at man oppnår resultater.
  2. En demokratisk organisasjon, hvor medlemmer og grupper får komme fram med sine syn og ideer.
  3. Lojalitet mot de vedtak som fattes .
  4. Aktiv medlemsmasse som stiller opp for foreningen sin og som viser at de setter pris på den innsats styret gjør for gruppa.
  5. Foreldre som stiller opp for barn og ledere.
  6. Trenere som får utdanne seg og føle seg kvalifiserte for oppgavene de skal utføre.
  7. Et idrettslag som har plass til alle som er interessert i å være med og der alle er like verdifulle..
  8. Nært samarbeid med sponsorer, kommune og andre som kan bidrar med økonomisk støtte.Er dugnadsånden død?


Den er vel ikke død, men heller ikke på topp. Det at mange bidrar er helt avgjørende for at vi kan ha et godt samfunn og miljø i Siljan. Organisasjoner uten dugnadsånd, vil raskt forsvinne. Dugnadsånden vil dø dersom organisasjoner føler seg motarbeidet, føler seg oversett og ignorert. Dugnadsånden kan bli bedre ved at man setter fokus på saken, får ros for innsatsen, positive tilbakemeldinger og tydelige signaler på at dette er arbeid som blir satt pris på. Blir jeg ordfører vil prioritere høyt å få enda flere med på dugnader. Jeg mener at en god dugnadsånd er helt avgjørende for et godt samfunn.


Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?


I slike spørsmål vil jeg alltid innhente syn fra brukerne, hovedstyret og fotballgruppa før jeg utaler meg om dette. Det er viktig at man finner løsninger som kan være til beste for alle parter. Det er dere som vet hvor "skoen trykker" og det blir derfor viktig å høre hva dere mener. Blir jeg ordfører kan jeg love å ha en åpen dialog med alle som ønsker det. Det er viktig for meg at lag, organisasjoner og andre skal føle at de blir hørt (selv om man ikke alltid kan få innfridd sine ønsker). Gjennom åpen dialog og idè- utveksling kan vi helt sikkert finne løsninger som vil være til beste for både Siljan IL, fotballgruppa og brukere.


Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?


Her vil de samme prinsippene som ovenfor gjelde: åpen dialog, finne ut hvordan vi kan bidra i fellesskap. Finne ut av tidsrammer, økonomiske samarbeidspartnere etc. Blir jeg valgt som ordfører, vil jeg selvfølgelig stille meg åpen for å finne måter å hjelpe til med et slikt prosjekt. Jeg har som sagt stor tro på at felles innsats for en sak, gir gode resultater.


I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier Siljan IL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?


Ja, dette er en sak som man bør se nærmere på. Jeg har dermed ikke sagt at kommunen skal overta Siljanhallen. Det er klart at det er et stort arbeid som nedlegges av Siljan IL i forbindelse med Siljanhallen og kanskje er det for stort i forhold til lagets størrelse. Det er i alle fall et spørsmål det går an å diskutere med tanke på å få finne bedre løsninger enn det vi har i dag.


Har Siljan SV noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?


Vi har ikke satt opp noen konkrete mål for idretten i Siljan, men vi ønsker et nært samarbeid med organisasjoner for å utvikle målsettinger sammen. Vi vil innby lag og foreninger til å bli med i de politiske prosesser. På denne måten kan vi få til en dynamisk og god politikk. På den måten håper vi på å få inspirerte og engasjerte innbyggere. Med glød, stå på humør og samarbeid på tvers av grupper og politiske partier kan vi få til mye. Siljan SV vil at vi sammen skal utforme målene for idretten i Siljan. Blir jeg ordfører kan jeg love at det ikke vil ta lang tid før dere vil høre fra meg.


Vi legger også stor vekt på at innbyggerne skal trives i Siljan. Fysisk aktivitet er viktig for velvære og det er helt klart at Siljan IL gjør en kjempeinnsats for dette. Dere bidrar også til at mange barn og unge har gode og meningsfulle fritidstilbud. Det er trenere og ledere som legger ned en kjempeinnsats for at egne og andres barn skal trives og ha det bra. Jeg har veldig lyst å bli med å utvikle dette viktige arbeidet videre som ordfører.


Siljan SV ønsker et rikt kulturliv i bygda. Dette skaper etter vår mening identitet og etablerer fellesskap. Idretten er helt klart en del av dette kultubegrepet.


Uansett hvordan det går med SV og valget, vil jeg ønske dere lykke til i det videre arbeid. Stå på og takk for den store innsatsen dere legger ned.
Kjell Bruflot

Etiketter: ,

2 Comments:

At 9.8.07, Anonymous Anonym said...

Hvorfor spør dere kun sosialister?

 
At 9.8.07, Anonymous Anonym said...

???
Alle ordførerkandidatene som stiller ved valger er jo spurt!

 

Legg inn en kommentar

<< Home