28 juni 2007

Kommunalt eierskap av Siljanhallen?

SiljanIL er ei en særstilling i forhold til andre idrettslag ved at vi eier Siljanhallen.
Gjerpenhallen, Gulsethallen, Kveldehallen  er alle eid av kommunene og lagene leier brukstid.
Hos oss er det motsatt. Kommunen leier av laget. Stikk imot all vanlig praksis.
Alle undergrupper er tjent med en bedre økonomi i hovedlaget. Hovedlaget bør derfor sterkt vurdere å selge hallen til Siljan kommune hvis det er mulig, for deretter som alle andre idrettslag å leie den tilbake.
Vi sliter økonomisk i SiljanIL og vil gjøre det så lenge anleggskostnadene er som idag. Helt hinsides...
Even

Etiketter:

5 Comments:

At 28.6.07, Anonymous Jan Tore said...

Helt enig, driftskostnadene ved hallen er høy.

Kommunen (les skolen /bhg) har mye tid i hallen. Kommunen bidrar med 60% av driftskostandene, og får da leie "gratis" i skoletiden. Jeg har alltid hevdet at det er en dårlig avtale. Det er for lite %messig.
Kommunen slipper jo alt av administrasjon, vedlikehold og vaktmestertjenester.

I tillegg støtter kommunen idrettslaget med kr 80.000,- pr år.

Jeg vil hevde at dersom kommunen måtte drifte hallen selv, ha vaktmestertjenester der på dag/kveld, vedlikehold mm, så snakker vi hvertfall det doble av det som SIL klarer det for nå.

Kanskje vi rett og slett burde sette opp et konkret regnestykke, si at kommunen betaler alt av drift, men avtalen ellers lik den det er i dag. Da slipper kommunen vaktmestertjenester på kveld, SIL sparer 40% på toppen av de nevnte 60%ene.

Det er hvertfall ikke tvil, hallen er dyr, men viktig. Tror dette bilr den billigste løsningen. Skal kommunen eie og drifte hallen, blir leie av enkelttimer veldig høy.

 
At 30.6.07, Anonymous pekka said...

Helt enig. Hallen bør selges til Siljan kommune. Dette er noe som preser seg naturlig fram. Skjønner ikke hvorfor dette ikke er blitt gjort tidligere?

Siljan IL har spart kommunen for mye arbeid og økonomi. Det må jo gå sn og forhandle seg fram til giode løsninger for Siljan IL. Hav med gratis leie av hallen?

I Skien er det kommunen som driftter hallene og gymsalene, som kjører opp skiløypene og som klipper og en gode del av gressbanene.

SILJAN KOMMUNE må BOKSTAVLIG TALT PÅ BANEN. Er det IKKE kommunevalg til høsten da?

JA til større gressområder!
JA til kunstgressbane!
JA til at Siljan kommune overtar hallen og driften av den mot at Siljan IL leier/låner den gratis!

Dette er vel å gjøre noe konkret for bygdas innbyggere, spesielt barn og unge.

NEI, kommunen MÅ bidra mer. Minner om kommunevalget!

 
At 30.6.07, Anonymous Anonym said...

En av grunnene til at hallen ble bygd, var at vi tidligere måtte leie inni salen på u-skolen. Vi visste ikke når det var ledig, og det ble veldig dyrt for idrettslaget å leie.Hvis komunen skulle eie hallen vår, ville det nok bli noen helt andre timepriser for gruppene.Det har kostet 30,- pr time i alle år,nå har vi satt den opp til 50,-.det er billig.
En av grunnene til at handballen er kraftig redusert her i fylke, er nettopp hall leien.
Steinar Næss fikk for 3 år siden komunen til å øke sitt bidrag fra 50% til 60%, jeg sumerte alle gruppenes timer,og Steinar dokumenterte dette for komunen.
Det er veldig viktig att vi dokumenterer kostnadene for komunen,og kan da også søke om mer støtte.
Jeg tror det beste for alle er att idrettslaget eier hallen

hilsen
Kjell Olav

 
At 1.7.07, Blogger Even said...

Ja timeprisen vil selvsagt bli mye høyere hvis kommunen eier hallen, men det er allikevel det enkleste for et lite idrettslag. Siljan er i en særstilling når det gjelder idrett og anleggskostnader. I motsetning til andre plasser eier SIL anleggene. Andre steder eies disse vanligvis av kommunene. Både baner og haller. Vi må også i Siljan forsøke å få kommunen mer med i driften av anlegg.
Kommunen bør ta alle kostnader ved hallen. Så kan SiljanIL fremdeles drive vaktmestertjenesten.

Jeg har noterert at overførslen fra hovedlaget til SiljanFotball har minket med kr 10 000 pr år de siste 3 årene. Fra 100 000 til dagens 70 000. Som fotballen igjen kompenserer for ved å øke sine avgifter. Jeg har ikke giddi ta dette opp da jeg forstår grunnen til dette. Hallkostnaden.
Men det er en grense for hvor mye av kostnadene vi kan velte over på medlemmene i form av høyerer avgifter.

Jeg har fremmet et forslag om salg av hallen på neste hovedstyremøte. Og jeg mener det er det lureste.

 
At 1.7.07, Anonymous jan tore said...

80 OOO i tilskudd - rett skal være rett even...

 

Legg inn en kommentar

<< Home