02 mai 2007

Gress på grus og kunstgress på gress?Svein Erik Hansen, anleggskonsulent i NFF og undertegnede hadde i dag et møte på Trollmyra. Møtet var en konsekvens av ideen om å legge ned Fagerlund å samle all aktivitet rundt Siljanhallen og skolen.
Svein Erik støttet 100% SiljanFotball sin tanke om å legger kunstgresset på Trollmyra i stedet for grusbanen. Jordmassene fra Trollmyra legges på grusbanen som da blir gressbane. Gressbane med plass til to syverkamper samtidig.
Prisen for dette ble meget grove anslag men prisen blir antagelig den samme på begge banene da grusbanen vil trenge tilkjørt veldig mye dreneringsmasser. Trollmyra har allerede disse massene.

Neste steg i denne prosessen er møte med tre større totalentrepenører. Disse vil kunne gi en mer eksakt pris. Men jeg kan røpe såpass at dette har ikke SiljanFotball inntekter til å klare pr i dag. Men ting skjer og det vil nok bli en kompensasjon for automatinntektene. Even

Etiketter: