08 februar 2007

Masser fra skoleutbyggingen

vil bli brukt til å forlenge grusbanen. Allum har sjekket dette med
kommunen og det vil bli endel masse til overs.
Denne overskuddsmassen vil da bli brukt til å forlenge grusbanen.

Billig og bra for både SiljanFotball og utbygger av skolen.
Utbyggingen starter om ikke lenge.

Etiketter: ,