25 januar 2007

Legge ned Fagerlund?

Dette er nesten som å banne i kirken men:
Vi har alt for høye anleggskostnader pr spiller her i Siljan. Det går ikke enkelt opp. Alle pengene vil gå til vedlikehold og drift av baner og klubbhuset på Fagerlund.
Vi har dobbelt opp med gressklippere. Vi har dobbelt av det meste. Det er ikke lønnsomt. Vi brukte i fjor store summer bare på Fagerlund. Ca 80 000 kroner. Gressklipper,forsikringer, vask osv. I tillegg er det påkrevd større reparasjoner på røranlegget i klubbhuset. Vi snakker over 10 000 kroner i 2007.

Skal vi kanskje gjøre noen drastiske forandringer. Som koster litt penger i starten men som vil være lønnsomme på sikt.
Konsentrere all fotball på Trollmyra. Ruste opp grusbanen. Den ligger ubrukt hele sommeren. Det må da nødvendigvis utvides og legges en type kunstgress slik at banen kan brukes sommer og vinter.
Dette er fullt mulig å få til. Jeg tror vi med nedleggelse av Fagerlund kan klare å betjene kostnadene ved en slik utbygging på grusbanen.

Det vil ikke være råd til kunstgress uten å legge ned på Fagerlund.

Jeg vil uansett fremme et forslag om dette på årsmøtet i februar.
Even

Etiketter: ,

3 Comments:

At 25.1.07, Anonymous Rolf said...

Jeg tror ikke det er løsningen, men jeg har fortsatt tro på strengere økonomistyring og nedskjæringer på endel områder OG at vil man være med å spille fotball må man betale det det koster. Fotball er den billigste idretten man kan drive med. Antall kamper, treninger i løpet av året(del det på kr medlemsavgift og treningsavgift).Man har baner, dommere, garderobe ,drakter, folk i styre som står på gratis med organisering og prakrisk dugnad. Flotte folk som står på. Ikke klag på hvor dyrt det er før man har vært med og sett selv. Registrer endel hyl av anonyme og folk som aldri har vært med og styrt økonomien.Mye bra i gruppa nå.

 
At 25.1.07, Anonymous Espen said...

Hvis Fagerlund kun er der av nostalgiske grunner kan det ikke være tvil om at kunstgress ved hallen langt på vei er å foretrekke. Dette er selvfølgelig under forutsetning at alt av treninger og kamper kan driftes på Trollmyra og kunstgressbanen. Hvis det deriomt vil gå ut over de mange lagene vi har i Siljan mener jeg at Fagerlund bør bestå. Dette har vel forhåpentligvis styret sjekket ut før de evt. vedtar noe slikt.

 
At 25.1.07, Anonymous Even said...

Å ha to anlegg så langt fra hverandre er det vel ingen klubber i distriktet som har?
Det er veldig lite gunstig på mange vis.
Derfor er mitt forslag at grusbanen overtar jobben Fagerlund gjør. SiljanFotball samler alt på et sted. Med kunstgress på grusbanen.
Hvis ikke er det selvsagt ikke mulig å gjøre dette.
En kunstgressbane der hvor grusbanen ligger vil ikke bli stor nok til full 11er. Ennå. Men den blir stor nok til at det kan spilles 2 syverkamper samtidig. Og den kan lages med tanke på senere utvidelse mot nord.

Jeg ser bare positive følger av å samle all fotballaktivitet på et sted. Kostnadsbesparende og et større miljø. Men dette er fremdeles en ide i startfasen. Og mange må være enige om dette før det kan gjennomføres.

 

Legg inn en kommentar

<< Home