13 november 2006

Visjoner og mål for SiljanFotball

Hvis vi som klubb ønsker noe mer enn kun den daglige driften trenger vi en visjon og noen mål.
Visjonen er klubbens absolutte drømmemål. En visjon kan gi kan gi en del mennesker i klubben motivasjon til å nå denne eventuelle visjonen.
Vi må som "king Kenny" skrev under "ønsker vi et A-lag i Siljan", se lenger frem enn fra januar til november.
Hvis SiljanFotball har som mål å spille i 3 div og ha en kunstgressbane, hva må til for å nå dit? Slik vi driver i dag er det ikke mulig. Med 250000 i omsetning.

Hvis vi ønsker å satse trenger vi noe å satse mot. Det er punkt nr 1. Deretter trenger vi folk som kan mer enn å prate. Vi trenger folk som gjennomfører det vi blir enige om. Vi mangler i dag begge deler.

Er det et ønske å samle fotballfamilien i Siljan til et klubbmøte hvor man kanskje setter seg mål noen år fremover og diskuterer vår fotballfremtid?
Med fotballfamilien regner jeg spesielt med dere som nå er ungdomsspillere. Det er deres framtid dere kan være med å påvirke.

Etiketter: , ,